Producenci

Newsletter
  

ZWROT

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebiezpieczny, klient ma prawo do zwrotu towaru bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w okresie 10 dni od otrzymania towaru.

Wysyłając towar do nas należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wzór poniżej.

Towar razem z oświadczenie należy przesłać na adres Mariusz Laszkiewicz Sybiraków 11/65 15-204 Białystok.

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

 

Nazwa sprzedawcy

Adres sprzedawcy

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentow oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . . . . . . . zawartej dnia. . . . . . . . . . . . . . . . w. . . . . . . . . . . . . . . .

Proszę o zwrot kwoty. . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) przekazem pocztowym na adres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lub na konto nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zwracam w stanie niezmienionym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . otrzymany dnia . . . . . . . . . . . . . .

 

Podpis konsumenta

 

REKLAMACJA

W momencie ujawnienia się wady klient może wedle swego uznania skorzystać z gwarancji producenta ( o ile była taka udzielona i nie minął okres gwarancyjny) lub niezgodności towaru z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz i zmianie Kodeksu cywilnego.
 

Wzór poniżej:

 

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

 

Nazwa sprzedawcy

Adres sprzedawcy

 

REKLAMACJA

 

 

W dniu........................... (dzień, miesiąc, rok) nabyłem/am................................. (oznaczenie towaru). W okresie ....................stwierdziałem/am niezgodność towaru/usługi z umową polegającą na............................................................... (opisać usterkę/niezgodność).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176), proszę o:

- nieodpłatną naprawę*

- wymianę na nowy*

 

Podpis konsumenta


Ważne: Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacie w Polityce Prywatności.
Do góry